Klant ABN de klos

Nu ik de verwikkelingen rond de overname van ABN AMRO volg, kan ik maar één conclusie trekken, namelijk dat straks de klant er het slechtste van afkomt. De aandeelhouders pakken hun winst en de kosten van de koper komen bij de klanten op het bord. De Raad van Commissarissen, het bestuur en de koper lijken er niet bij stil te staan dat zij slechts door klanten ingelegde gelden verhandelen en beheren. Als morgen alle rekeninghouders hun geld opnemen, is de waarde van ABN nihil. De aandacht van Wellink en anderen voor dit proces is dus een goede zaak.