Kindermishandeling ernstig onderschat

Meer kinderen worden mishandeld, verwaarloosd en seksueel misbruikt dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit twee onderzoeken van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De studies zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en het ministerie van VWS. Het Leidse onderzoek komt uit op 107.200 gevallen van kindermishandeling per jaar. De onderzoekers uit Amsterdam komen uit op 160.000 slachtoffers per jaar.

Tot nu toe werd uitgegaan, op basis van buitenlands onderzoek en schattingen, van 50.000 tot 80.000 gevallen per jaar.

De cijfers uit het Leidse onderzoek betekenen dat van iedere duizend kinderen er dertig regelmatig worden mishandeld. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten zijn 23 van iedere duizend kinderen. Het gaat daarbij om psychische of fysieke verwaarlozing of geweldpleging tegen kinderen en jeugdigen door hun ouders of andere verzorgers. Geweld op straat valt niet onder de definitie. De grootste groep mishandelde kinderen wordt fysiek of emotioneel verwaarloosd. Naar schatting 47.000 kinderen worden seksueel misbruikt, 19.000 worden fysiek mishandeld.

De verschillen in uitkomsten van de beide onderzoeken hebben te maken met de definitie van kindermishandeling. De Amsterdamse onderzoekers hanteren een bredere definitie van kindermishandeling: gedragingen jegens kinderen die te beschouwen zijn als ernstige vormen van fysiek of psychologisch geweld, verwaarlozing of seksueel misbruik. Ernstig geweld tussen ouders, waarvan kinderen getuige zijn geweest, wordt tevens opgevat als een ernstige bedreiging van de veiligheid van kinderen en wordt opgevat als een vorm van kindermishandeling.

Ook de onderzoeksmethoden verschillen, wat de verschillende uitkomsten kan verklaren. Het Leidse onderzoek baseert zich op informatie uit 2005 van 1.100 getrainde informanten, verspreid over Nederland, die drie maanden alle gevallen van kindermishandeling die ze vaststelden, rapporteerden. Die informanten zijn professionals die met kinderen tussen de 0 en 17 jaar werken op scholen, in ziekenhuizen en in de hulpverlening. De Amsterdamse onderzoekers hebben ruim 1.800 scholieren van veertien middelbare scholen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Volgens het Leidse onderzoek is het risico op kindermishandeling bijna zeven keer groter in gezinnen met zeer laag opgeleide ouders. Werkloosheid verhoogt het risico ruim vijf keer.

Mishandeling: pagina 3