Grote staking bij streekvervoer leidt tot cao-akkoord

Rotterdam, 24 april. De busstaking die gisteren begon heeft geleid tot een akkoord over een nieuwe cao. Gisternacht hebben vakbonden en werkgevers een akkoord bereikt dat vandaag aan de leden wordt voorgelegd. Zowel werkgevers als vakbonden verwachten dat de vakbondsleden het akkoord zullen accepteren en dat morgen de bussen weer gewoon zullen rijden in plaats van alleen in de spits. Vandaag werd nog op veel plekken gestaakt. Het akkoord komt grotendeels tegenmoet aan de eisen die FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond hadden geformuleerd. De loonsverhoging is opgetrokken naar 3 procent en gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2007 in.