Eros voor de waarheid

André van der Braak: Goeroes en charisma. Het riskante pad van leraar en leerling. Altamira-Becht, 199 blz. €14,90

In Goeroes en charisma (Altamira-Becht, €14,90) beschrijft André van der Braak verrassend over charismatisch leiderschap, schrijft Michiel Leezenberg. ‘Hoe kun je een waarachtige leermeester zijn? Het antwoord geeft Van der Braak op een verrassende manier, namelijk door de relatie tussen goeroe en volgeling te bekijken als een vorm van al dan niet seksuele liefde – ofwel van wat in het Grieks Eros wordt genoemd. In de maar al te gemakkelijk optredende verwarring van de liefde voor de waarheid met liefde voor de meester ligt volgens Van der Braak de grote verleiding van charismatisch goeroeschap. Een goede goeroe onderkent dit gevaar en zal er daarom niet, of niet lichtvaardig, aan toegeven. Slechte goeroes daarentegen hebben moeite met kritiek en afwijkende meningen, en onderwerpen leerlingen die hen willen verlaten aan geestelijke en morele druk of zelfs dreigementen. Al met al een verfrissende invalshoek. Je vraagt je af in hoeverre een vergelijkbaar verhaal verteld kan worden over andere charismatische geestelijke leidsmannen en -vrouwen, personen zoals politici, leraren en psychiaters.’