Een truc om wat minder boeterente te betalen

De meeste huiseigenaren hebben niets met de boeterente te maken. Zijn er echter plannen voor het oversluiten van de hypotheek, dan is deze bepaling cruciaal.

Contract. Een hypotheek is een lang contract met de bank. De bank vindt die zekerheid prettig. Verbreekt de huiseigenaar het contract, dan wil de geldverstrekker door middel van de boeterente gecompenseerd worden voor de misgelopen rente-inkomsten. Oversluiten van de hypotheek is daardoor pas interessant als de boeterente wordt gecompenseerd door de lagere maandlasten na oversluiting. Ook wie zijn hypotheek eerder wil aflossen krijgt te maken met de boeterente.

Contante waarde. De Vereniging Eigen Huis merkt aan de vragen van huiseigenaren dat vaak ondoorzichtig blijft hoe de boeterente wordt berekend. Er zijn grofweg twee berekeningsmethoden. Welke uw hypotheekverstrekker hanteert staat in de hypotheekvoorwaarden. De eerste methode gaat uit van het verschil tussen de hypotheekrente van de rentevaste periode en de hypotheekrente die u voor de nieuwe hypotheek zou betalen op het moment van oversluiten. Stel, u wilt de hypotheek van 300.000 euro met een rentepercentage van 6 procent en nog twee jaar looptijd oversluiten naar een hypotheek met een rentepercentage van 4,5 procent voor tien jaar. Uw rentevoordeel is dan 1,5 procent. Over twee jaar (2×1,5 van 300.000 euro) levert dit een voordeel op van 9.000 euro. De contante waarde van dit bedrag zal de hypotheekverstrekker willen incasseren.

Aflossingsnota. De andere, voor de huiseigenaar minder aantrekkelijke berekeningsmethode neemt niet de rente van de nieuwe hypotheeklening als uitgangspunt maar de rente die nú geldt tot het einde van de oorspronkelijke rentevaste periode. Dus in plaats van 4,5 procent rekent de bank met het percentage voor een hypotheekrente voor de resterende twee jaar als die nu zou worden afgesloten. Die is vaak lager, waardoor de boete hoger uitvalt. Om een precies overzicht te krijgen van de kosten raadt de Vereniging Eigen Huis aan een zogeheten pro forma aflossingsnota op te laten stellen door de bank.

Boetevrij aflossen. De boeterente wordt niet over het hele hypotheekbedrag berekend. Afhankelijk van de hypotheekvoorwaarden blijft een deel van de hypotheek buiten beschouwing. Meestal mag tussen de 10 en 20 procent boetevrij worden aflost. Deskundigen van de Geldgids van de Consumentenbond hebben een handige tip. Zij raden huiseigenaren aan de hypotheek aan het begin van het jaar over te sluiten. Aan het eind van het voorgaande jaar lost u eerst nog wel de toegestane 20 procent van de hypotheek af, bijvoorbeeld door een tijdelijk krediet af te sluiten. Zo kunt u twee keer profiteren van de boetevrije aflossing per kalenderjaar en dit kan aanzienlijk in de boeterente schelen.

Cleo Scheerboom

Op www.eigenhuis.nl staat een module voor het berekenen van de boeterente.