Duitse politici eisen nieuw onderzoek naar RAF-moord

Politici van alle Duitse partijen hebben gisteren opheldering geëist over aanwijzingen dat een RAF-moordaanslag in de jaren zeventig door andere terroristen is gepleegd dan tot nu toe aangenomen. Minister van Binnenlandse Zaken, Wolfgang Schäuble, heeft de federale recherche en de veiligheidsdiensten opdracht gegeven de nieuwe aanwijzingen na te gaan. Ook wil Schäuble onderzoek naar suggesties dat de veiligheidsdiensten destijds informatie verkeerd hebben geïnterpreteerd of zelfs bewust achtergehouden.

De linkse terreurorganisatie Rote Armee Fraktion vermoordde in de jaren zeventig, tachtig en negentig 34 mensen. Het leeuwendeel van de aanslagen werd nooit volledig opgehelderd omdat de terroristen geen bekentenissen hebben afgelegd en elkaar decennialang hebben gedekt door te zwijgen. Tientallen terroristen werden veroordeeld, vaak tot levenslang, voor medeplichtigheid aan de aanslagen. Wie de fatale schoten loste bleef vaak onduidelijk. Voor de nabestaanden is het onverteerbaar dat ze na dertig jaar nog niet weten hoe hun familieleden exact zijn omgekomen.

De aanslagen van de jaren zeventig werden onlangs weer actueel omdat de voormalige terrorist Christian Klar een verzoek om gratie indiende bij bondspresident Horst Köhler. Klar zit al 24 jaar vast. Hij werd onder andere veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op Siegfried Buback, de toenmalige procureur-generaal bij het hoogste federale gerechtshof. Buback werd in april 1977 in zijn dienstauto neergeschoten.

In de discussie over gratieverlening is een prominente rol weggelegd voor Michael Buback, zoon van Siegfried. Onlangs nam voormalig RAF-lid Peter-Jürgen Boock contact met Buback op en verklaarde dat Klar onmogelijk de schutter geweest kon zijn, onder andere omdat Klar niet geschoold is in de omgang met vuurwapens. Volgens Boock loste een andere terrorist, Stefan Wisniewski, de schoten. Wisniewski zat 20 jaar vast voor zijn rol bij de moord op werkgeversvoorzitter Hanns-Martin Schleyer.

Volgens weekblad Der Spiegel hebben in het verleden ook andere RAF-leden officiële verklaringen afgelegd die de aanslag op Buback in een ander daglicht plaatsen. Een terrorist verklaarde al in de jaren tachtig dat Wisniewski de schutter was. Een andere terrorist verklaarde bovendien dat een van de RAF-leden die wèl zijn veroordeeld wegens de moord op Buback, helemaal niet bij deze aanslag betrokken was.

Onderzoek moet nu uitwijzen waarom de verklaringen niet zijn gebruikt in de rechtszaal.