CU wil verbod op ontkennen volkenmoord

De fractie van de ChristenUnie wil alsnog een initiatief-wetsvoorstel indienen dat het beledigend ontkennen van genocides verbiedt. Dat maakte Tweede Kamerlid Voordewind (CU) vandaag bekend.

De CU heeft hiervoor gekozen omdat vandaag de Armeense genocide uit 1915 wordt herdacht.

De partij diende vorig jaar al een wetsvoorstel in om de ontkenning van genocides te verbieden. De ChristenUnie diende daarvoor ook al een motie in waarin de Armeense genocide expliciet werd genoemd. Die ligt gevoelig, omdat de massamoord op honderdduizenden Armeniërs in 1915 door Turkije nooit is erkend. Vorig jaar ontstond grote discussie in met name het CDA en de PvdA. Turkse Kamerkandidaten werden door de respectieve partijbesturen van de kieslijst verwijderd omdat zij de Armeense genocide weigerden te erkennen.

PvdA-leider Bos liet al eerder weten het voorstel niet te zullen steunen, hoewel zijn fractie eerder de motie van toenmalig Kamerlid Rouvoet (ChristenUnie) steunde.

De Raad van State heeft nu grote bezwaren tegen het wetsvoorstel, zo blijkt uit het advies dat de Raad aan de ChristenUnie uitbracht. De raad vindt dat onvoldoende duidelijk is wat de toegevoegde waarde is van het voorstel ten opzichte van artikel 137 c uit het wetboek van strafrecht. Daarin wordt het beledigen van volkeren strafbaar gesteld. Er zijn al mensen veroordeeld op basis van dat artikel die de holocaust ontkenden. Ook wil de Raad weten hoe de definitie van genocide wordt vastgesteld.

De ChristenUnie heeft een speciale band met de christelijke gemeenschap in Armenië. Kamerlid Wolfsen (PvdA) denkt dat de partij mede daarom juist vandaag aankondigt de wet door te willen zetten. De PvdA heeft grote reserves bij het voorstel. Wolfsen: „Het is niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van het voorstel. Het beledigen van volkeren is nu al strafbaar. Ook raakt dit voorstel de vrijheid van meningsuiting.”

Het CDA wacht het definitieve voorstel af, maar Kamerlid Haersma Buma zegt: „Het voorstel is een uitgeklede versie van een wetsvoorstel van Donner dat het verheerlijken van terroristische aanslagen wil verbieden. Juist dat element staat niet meer in het voorstel van de ChristenUnie.”

Afgelopen donderdag werd in Luxemburg een Europees Kaderbesluit aangenomen dat racisme en xenofobie in alle lidstaten strafbaar stelt.

In Nederland hoeft de wet niet aangepast te worden aan het besluit, omdat dergelijke zaken nu al strafbaar zijn, aldus een woordvoerder van Justitie.

In zes andere Europese lidstaten, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, is inmiddels nationale wetgeving aangenomen die specifiek ontkenning van genocides strafbaar stelt.