6 Game

Harvest Moon Uitgever Nintendo; DS, 45 euro

Harvest Moon

Uitgever Nintendo; DS, 45 euro

Het koddige, bijna kinderlijk voorgestelde boerderijleven staat al een tijdje centraal in de Harvest Moon-serie en recentelijk is er ook een DS-versie verschenen. Harvest Moon is een Sim-achtige, cartoony ogende gamereeks waarbij spelers (alle leeftijden) het wel en wee op een boerderij in goede banen mogen leiden. Daarnaast is het ook van belang dat je op goede voet leeft met de andere dorpelingen, want zij verstrekken je nieuwe opdrachten en avonturen. In Harvest Moon geen problemen met mestoverschotten, kistkalveren, milieu-inspectie en melkquota. Nee, in plaats daarvan kun je gezellig zaadjes planten en gewassen kweken, dieren voederen en hoeden, op zoek naar schatten en af en toe eens je hengeltje uitgooien. Hoe beter je voor je dieren bent, hoe beter de wol, eieren en kwaliteit van de melk die je ontvangt. Was het echte leven voor de agrariër maar zo simpel. (JM)