Yann Martel wil premier Canada aan het lezen krijgen

Volgens Schrijver Yann Martel is de Canadese premier Stephen Harper een culturele analfabeet. Martel laat het niet bij deze constatering, hij gaat er ook wat aan doen. Voortaan stuurt hij zijn premier elke maandag om de twee weken een klassieker uit de wereldliteratuur. Dat zal de bestuurder volgens Martel tot de zo noodzakelijke introspectie brengen.

Martel, auteur van de wereldwijde bestseller Het leven van Pi doet dit omdat Harper vergat om Canadese kunstenaars te eren bij het vijftig jarig bestaan van het Canada Council for the Arts.

Op een speciaal voor zijn project opgerichte website spreekt Martel zijn zorg uit over het kunstbeleid van de Canadese overheid, die volgens hem „kunst slechts als vermaak ziet,” en zich toelegt op „het creeëren van post-historische, post-literaire en pre-robotische zielen; dat wil zeggen, lege zielen die onvoldaan zijn en vatbaar voor conformisme, (...) incapabel om voor zichzelf te denken en verknocht aan een leven van gefrustreerde onderdanigheid ten behoeve van de feodale heren van het grote geld.”

Martel laat elke opgestuurde roman vergezeld gaan van een brief waarin hij zijn keuze motiveert. Als eerste roman heeft hij De dood van Ivan Iljitsj van Lev Tolstoj opgestuurd. Zijn keuze voor dit „meesterwerk” heeft deels te maken met de acceptabele lengte ervan: „Ik kan me geen andere roman voorstellen, zo bondig, nauwelijks zestig pagina’s dun, die zo overtuigend de kracht en gelaagdheid van grote literatuur illustreert,” aldus Martel.

Een beetje plagerig schrijft Martel dat hij met deze actie de „ongetwijfeld drukke” premier Harper momenten van introspectie gunt. Harper heeft nog niet gereageerd op Martels eerste postpakketje.

Lees meer op Martels website http://whatisstephenharperreading.ca .