Wolfowitz in brief opgeroepen af te treden

De positie van Wereldbank-president Paul Wolfowitz is vandaag verder onder druk gekomen nadat ruim veertig voormalige hoge functionarissen van de bank hem hebben opgeroepen ontslag te nemen. Zij deden dit in een open brief in de Britse zakenkrant Financial Times.

Onder de ondertekenaars van de brief bevindt zich Shengman Zhang, die eerder onder Wolfowitz de nummer twee van de Wereldbank was. Volgens de briefschrijvers heeft Wolfowitz het respect en het vertrouwen verloren van de stafmedewerkers van de Wereldbank en is hij verantwoordelijk voor een grote mate van tweedracht binnen de top van het instituut. Een van de ondertekenaars is de Nederlander Jo Ritzen, voormalig vicepresident van de bank.

Daarnaast legde de Onafhankelijke Evaluatie Groep (IEG), een orgaan dat binnen de Wereldbank de gang van zaken stelselmatig evalueert, een verklaring af waarin gesteld wordt dat de bestuursproblemen bij de Wereldbank de effectiviteit van de werkzaamheden van de bank ernstig ondermijnen. „De recente keten van gebeurtenissen wekt bezorgdheid.”

Afgelopen weken kwam aan het licht dat Wolfowitz zich persoonlijk had bemoeid met een forse loonsverhoging van zijn vriendin. Zij was werkzaam bij de Wereldbank, maar werd wegens haar relatie met Wolfowitz overgeplaatst naar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de Wereldbank bleef ze wel op de loonlijst staan.

Ministers van Financiën en van Ontwikkelingssamenwerking lieten vorige week zondag ter vergadering bijeen in Washington gezamenlijk weten „zeer bezorgd” te zijn over de gang van zaken. Na deze ongebruikelijk harde terechtwijzing bleef Wolfowitz toch op zijn post.

Sindsdien is de druk om af te treden verder toegenomen. Vorige week zei ook de tweede man bij de Wereldbank, Greame Wheeler, dat Wolfowitz beter kon gaan. Daarbij leek een tweedeling te ontstaan binnen het management, die de operaties van de Wereldbank kan verlammen. Ook kan de kwestie de bereidheid van met name Europese landen verlagen om nieuw geld te storten bij de bank.

Het standpunt van de IEG wordt ingebracht bij het bestuur van de Wereldbank, dat deze week over de kwestie vergadert. Vorige week besloot het bestuur nader onderzoek te doen naar de kwestie.

Wolfowitz liet vrijdag, na een eerdere vergadering van het bestuur, weten „uit te zien naar het implementeren van de beslissingen van het bestuur”.