Weer wachtlijsten in de jeugdzorg

De wachtlijsten in de jeugdzorg stijgen weer. In Zuid-Holland is het aantal kinderen dat langer dan negen weken wacht op hulp in het eerste kwartaal verveelvoudigd (een groei van 17 naar 189). In de provincie Flevoland staan 240 kinderen op de wachtlijst, terwijl de wachtlijsten begin dit jaar praktisch waren weggewerkt.

In de meest provincies neemt de vraag naar zorg fors toe, bevestigt het Inter Provinciaal Overleg (IPO) dat gegevens bijhoudt van alle provincies. Ook in Gelderland neemt het beroep dat op de jeugdzorg wordt gedaan meer dan verwacht toe, zegt de CDA-gedeputeerde Hans Esmeijer. Hij is woordvoerder van alle gedeputeerden in het land met jeugdzorg in hun portefeuille. Volgens hem is de stijgende vraag naar jeugdzorg in Gelderland „minder dramatisch dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland of Friesland maar toch ook meer dan de geraamde tien procent.”

Morgen heeft minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) een eerste informeel overleg met de vijftien Bureaus jeugdzorg in Nederland, het IPO, en de Maatschappelijke Ondernemers groep. Daarin komt de groeiende vraag naar zorg en de weer stijgende wachtlijsten aan de orde. Begin dit jaar meldde het ministerie van Volksgezondheid dat de wachtlijsten in de jeugdzorg waren opgelost.

De provincie Zuid-Holland constateert dat mensen minder een beroep doen op hun nabije omgeving voor hulp en vaker op professionele zorgverleners. Maar dat ook de onmacht van de ouders toeneemt. „Er zijn vaker ernstige crises in gezinnen.” Een andere verklaring is de grotere aandacht die kinderen met problemen krijgen. „De problemen van kinderen zijn zichtbaarder geworden, dat is alleen maar goed”, aldus Esmeijer.