Vinden zij zichzelf arm?

Foto Jan Banning/Hollandse Hoogte Malawi, Dickson, 11-2005. Ze is de enige in het dorp die bloemen heeft geplant op het erf. Ze is de enige wier man openlijk een hand op haar schouders legt. Ze is anders. Ze heeft een weduwnaar getrouwd die elk betoog besluit met het Engelse woord ‘indeed’, inderdaad. Keterina Efrem (29) met haar man Efrem Gonegone (43) en vier van de zeven kinderen. Hollandse Hoogte

pagina 4 en 5