Pensioenfondsen maken zich niet druk over uitgeleende aandelen

Nederlandse pensioenfondsen en institutionele beleggers lenen veel aandelen uit, maar maken zich daarna weinig druk over wat er gebeurt met het stemrecht dat die aandelen vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit dat vanmorgen werd gepresenteerd door de opdrachtgevers Eumedion, een belangenvereniging van institutionele beleggers, en van de Nederlandse Corporate Governance Stichting.

Uit het onderzoek blijkt dat 62 procent van de pensioenfondsen aandelen uitleent, het gaat om tussen de 10 en 25 procent van hun aandelen. Voor institutionele beleggers als verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen ligt dat waarschijnlijk even hoog. Ze halen voor aandeelhoudersvergaderingen zelden die aandelen terug, geven nauwelijks steminstructies aan de partijen die de aandelen hebben geleend of vragen geen zekerheid als die instructies wel zijn gegeven.

Dat is opmerkelijk gezien de toegenomen activiteiten van hedgefondsen die via aandeelhoudersvergaderingen ondernemingen tot ingrijpende maatregelen proberen te dwingen, zoals bij industrieel concern Stork dat zou moeten opsplitsen en deze week bij ABN Amro. „Wij starten een dienst om leden aan te raden hun aandelen terug te halen als speculatieve beleggers voor een vergadering bezig zijn die aandelen binnen te halen”, zei secretaris Rients Abma van Eumedion vanmorgen.

Volgens Abma zijn institutionele beleggers de laatste jaren meer hun stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen gaan uitoefenen, maar hebben ze daar eigenlijk nog geen beleid voor. „We moeten hard werken aan de bewustwording”, zei hij. „Ze vertrouwen daarbij op de adviezen van het daarin gespecialiseerde adviesbureau ISS en kijken niet of dat overeenkomt met hun eigen beleid.”

Het gaat volgens de onderzoekers om ‘ceremoniële’ activiteiten. „Ze ondernemen actie omdat ze denken dat het goed is, of omdat ze het gevoel hebben dat de samenleving dat van ze verlangt”, zei hoogleraar Hans van Oosterhout van de Erasmus Universiteit.