Landbouw China in gevaar

De grond in China is zo zwaar vervuild dat de voedselveiligheid in gevaar is. Ruim 10 procent van alle landbouwgrond is verontreinigd door watervervuiling, overmatig kunstmestgebruik, zware metalen en de stort van afval. Dat heeft het ministerie van Land en Natuurlijke Hulpbronnen gisteren bekendgemaakt. Volgens een zegsman vrezen deskundigen dat de vervuiling en de afname van het landbouwareaal een „ernstige bedreiging” gaan vormen voor de voedselveiligheid. Zo’n twaalf miljoen ton graan is al besmet met zware metalen. In de eerste tien maanden van vorig jaar slonk het landbouwareaal met bijna 307.000 hectare tot 121,8 miljoen.

Volgens minister Sun Wensheng mag het landbouwareaal niet onder een minimum van 120 miljoen hectare zakken. „Dat is niet alleen van vitaal belang voor de economische ontwikkeling maar ook voor China’s belangen op de lange termijn.”