Vrouwen weggemoffeld in de statistieken

In veel vormen van huiselijk geweld voert de vrouw de boventoon. Dit geld met name bij kindermishandeling. Nergens is de poging om huiselijk geweld te verhullen zo expliciet als bij het mishandelen van kinderen.

Uit de verwerkte meldingen van de Algemene Meldpunten Kindermishandeling 2001 blijkt dat 35 procent over mishandeling door de moeder gaat, 14 procent door de vader, en de rest door anderen. Sindsdien worden in de statistische de cijfers niet meer uitgesplitst naar soorten plegers. Dat lijkt op een poging om voor moeders onaangename statistieken weg te moffelen. Het blijkt dat tweemaal zoveel kinderen vermoord worden door hun moeder als door hun vader (Gerlof Leistra en Paul Nieuwbeerta, Moord en doodslag, 2003), al wordt ook hier met de statistieken gerommeld door bij de vaders stiekem bij de stiefvaders op te tellen.

Het is opvallend hoe we denken over het beschermen van moeder en kind als de vanzelfsprekende twee-eenheid. De vader hoort hier kennelijk niet bij. Alsof een kind alleen maar bij de moeder veilig is.

Het wegmoffelen van de juiste cijfers over mishandeling kan gemakkelijk verkeerd uitwerken. De man wordt gedemoniseerd. Preventief beleid om mishandeling door vrouwen te voorkomen, komt niet van de grond. Het verkeerde beeld leidt er zelfs toe dat mannen bij kinderen worden weggehouden, waar ze juist nodig zijn om hen te beschermen, soms zelfs tegen geweld van juist de moeder.

Overheidscampagnes tegen huiselijk geweld vertekenen de werkelijkheid. Vijf minuten googlen op huiselijk geweld levert meer dan 300 hits op. Op al deze afbeeldingen zijn mannen als agressor te zien. Vrouwen zijn afgebeeld als slachtoffer en meisjes doen het ook goed om op het gemoed te werken. Jongetjes worden door beeldredacteuren nooit als slachtoffers van huiselijk geweld aangemerkt. Die worden later als dader gecast.

Door vrouwen als enige dé slachtofferstatus toe te kennen, zullen mannen nog minder geneigd zijn om aangifte te doen. Mannen worden ook niet echt geloofd en serieus genomen als slachtoffer van huiselijk geweld en kunnen, zoals Orbons aangeeft, slechts terecht bij de afdeling eerste hulp voor de verzorging van hun wonden. Er is nu een onderaangifte van huiselijk geweld door mannen. Meer vrouwen weten door de campagnes inmiddels goed de weg naar het politiebureau te vinden.