Verliefd op een bijdehante maffiabaas

Regisseur Sidney Lumet maakte een maffiarechtbankfilm die hier de bioscoop niet haalde, maar nu wel op dvd uitkomt, ziet Dana Linssen

RECHTBANKFILM: een helaas een beetje in onbruik geraakt genre Find Me Guilty

Find me Guilty (Universal)Film: Extra’s:

Vin Diesel met haar! Het is even wennen de kaalglanzende actieheld uit The Fast and the Furious met een gladgekamd rock’n’roll-kuifje, iets te groot pak en beginnend buikje te zien optreden als de zichzelf verdedigende maffioos Jack DiNoscio. Maar er is aan hem, net zoals aan zijn personage, beslist een stand up comedian verloren gegaan.

Een kleine eeuw na zijn rechtbankklassieker Twelve Angry Men (1957) verraste veteraan-regisseur Sidney Lumet (1924) vorig jaar op het Filmfestival Berlijn opeens met een nieuwe proeve in het helaas een beetje in onbruik geraakte genre.

Find me Guilty heet de op ware gebeurtenissen gebaseerde film die het langste maffiaproces in de Amerikaanse geschiedenis beschrijft, dat medio jaren tachtig in New York plaatshad en waarin de complete Lucchese-familie met al z’n godfathers en waterdragers terechtstond.

Lumet richt zich met name op de rol van DiNoscio, die geen enkel vertrouwen had in de advocaten. Die hielden zich zijns inziens veel te veel met allerlei schimmige belangen bezig. Daarom besloot hij zelf zijn verdediging maar te voeren. Omdat hij niet werd gehinderd door enige juridische kennis leidde dat tot veel ergernissen, bijvoorbeeld bij openbaar aanklager Rudolph Giuliani, de latere burgemeester van New York. Maar DiNoscio overleefde zoals hij ook op straat overleefde: met bravoure en boerenverstand.

Als het proces begint zit al hij een gevangenisstraf van dertig jaar uit, dus veel te verliezen heeft hij sowieso niet. Maar het dealtje dat hem wordt aangeboden als hij tegen zijn niet al te loyale bendegenoten wil getuigen slaat hij ook af: „I don’t rat on my friends.”

Find me Guilty ging aan de Nederlandse bioscopen voorbij en een beetje begrijpelijk is dat wel. Lumet is verliefder op zijn bijdehante hoofdpersoon dan op de onderliggende thema’s van de film. De solidariteit die DiNoscio voelt met zijn al te rattige makkers had juist binnen het genre van de legal thriller tot spannende momenten kunnen zorgen. Maar de uitkomst ligt op een of andere manier al te duidelijk van tevoren vast. Diesel zet DiNoscio neer als de reus die hij naar eigen zeggen was. „When they fuck with me, they wake a sleeping giant.”

Deze en andere oneliners uit het script, zijn naar verluidt direct overgepend uit de rechtbankverslagen. Dat moet een show zijn geweest waar je best twee filmuur naar wilt kijken.