Rouvoet waarschuwt PvdA

Partijleider André Rouvoet van de ChristenUnie waarschuwt de PvdA om de kwestie van ambtenaren die weigeren homohuwelijken te sluiten „niet op de spits te drijven”. Anders komen „initiatieven” van het kabinet dichterbij om hun rechtspositie te waarborgen.

PvdA-voorzitter Van Hulten riep onlangs raadsfracties op moties in te dienen die ambtenaren dwingen de wet uit te voeren. In februari nam het PvdA-congres een motie aan, waarin staat dat gemeenteraden erop moeten toezien dat ambtenaren „handelen zonder onderscheid des persoons bij het uitvoeren van de wet”.

Het regeerakkoord van CDA, PvdA en CU laat ruimte voor gewetensbezwaarde ambtenaren, maar veel gemeenten namen moties aan die ambtenaren dwingen de wet uit te voeren. Volgens het regeerakkoord moeten er „initiatieven” komen om in geval van problemen de rechtspositie van ambtenaren veilig te stellen. Volgens Rouvoet legt de PvdA-fractie het regeerakkoord wel goed uit.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 37

    • Guus Valk