Radio Voorkeur

Vroege vogels. De Faunabescherming maakt bezwaar tegen een landingsplaats voor helikopters op de Maasvlakte, ‘midden in de grootste meeuwenkolonie van Europa’. Verder o.m. de opmars van de teek en de weidevogelbescherming die op de schop moet. Radio 1, 08.10-10.00u.

Radio atelier. Op 24 april wordt jaarlijks in Yerevan de Turkse massamoord op het Armeense volk herdacht. In de reportage De oma van Sátik uit 2005 wordt meegelopen met Sátik Awepísian tijdens de herdenkingstocht naar het in 1965 opgerichte Genocide-monument. Radio 1, 21.04-22.04u.

Verum, bonum, pulchrum. De cultuurhistorica Mirjam Hommes schreef het boek Het temmen van de eenhoorn. Vrome vrouwen en drieste dames in de hoge middeleeuwen, over Europa aan het eind van de 11de en het begin van de 12de eeuw die een periode in van turbulentie inluidde: met kruistochten, nieuwe kloosterordes en vooral ook nieuwe mogelijkheden voor vrouwen. Hadewijch Ceulemans vertelt over haar scriptie over een tractaat van Ruusbroec, Vanden geesteliken tabernakel. Radio 5, 23.00-0.00u.