Orbons verdraait de feiten

In zijn artikel `Mannen agressief? Kijk ook eens naar vrouwen` (Opinie & Debat , 14 april) stelt Wim Orbons dat de Stichting Ideële Reclame (SIRE) in haar spotjes over huiselijk geweld overdrijft door te spreken van `honderdduizenden slachtoffers per jaar`. Verder vindt hij dat SIRE, en met haar de overheid, ten onrechte suggereert dat met name mannen plegers zijn van huiselijk geweld.

Voor beide stellingen is, in tegenstelling tot wat Orbons beweert, geen wetenschappelijk bewijs. Volgens een - nota bene door Orbons zelf aangehaald - onderzoek had 3,9 procent van de Nederlandse bevolking te maken met partnergeweld: dat is meer dan een half miljoen mensen en dus in overeenstemming met het getal dat SIRE noemt.

Verder negeert Orbons alle andere statistieken die de aanname van SIRE onderbouwen, waaronder zeer recent onderzoek door de Raad van Europa waaruit is gebleken dat in Europa tussen de 12 en 15 procent van alle vrouwen boven de zestien te maken heeft met partnergeweld. Orbons beweert dat uit de aantallen aangiften bij de politie en behandelingen op de Eerste Hulp blijkt dat het met huiselijk geweld wel meevalt. Hij gaat voorbij aan de voor de hand liggende observatie dat niet voor iedere blauwe plek of striem medische zorg nodig is en dat veel slachtoffers van huiselijk geweld geen aangifte (durven) doen. Dat laatste acht Orbons opvallend genoeg wel een verklarende factor voor de onderrepresentatie in de statistieken van mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Waarom dit volgens Orbons niet voor vrouwen geldt, blijft onduidelijk.

Orbons tracht zijn stelling dat evenveel mannen als vrouwen dader én slachtoffer zijn van partnergeweld, te onderbouwen met een beroep op de studies van de Californische hoogleraar Fiebert. Hij gaat voorbij aan het feit dat in deze studies geweld gepleegd door ex-partners en seksueel geweld buiten beschouwing wordt gelaten. Juist deze vormen van geweld treffen vrouwen disproportioneel. Verder negeert Orbons recent Nederlands onderzoek op basis van politiegegevens waaruit blijkt dat 80 procent van het huiselijk geweld, waaronder onder andere partnergeweld en kindermishandeling, wordt begrepen, wordt gepleegd door mannen. Geweldplegende (ex-)partners zijn overwegend van het mannelijke geslacht. Deze cijfers komen overeen met de gegevens uit de door Orbons in zijn artikel aangehaalde Intomart-onderzoeken, waaruit hij blijkbaar alleen de cijfers citeert die hem goed uitkomen. Met de beeldvorming over huiselijk geweld die Orbons zo`n doorn in het oog is, is dus in werkelijkheid niet veel mis.

Problematischer dan het verdraaien van de feiten is echter dat Orbons lijkt te suggereren dat geweld tegen vrouwen minder erg is, wanneer ook zij aangemerkt kunnen worden als daders. Hij slaat? Geeft niet, dat doet zij ook! Met die redenering doet Orbons geen recht aan de ernst en de omvang van het probleem van huiselijk geweld en daarmee bewijst hij ook de mannelijke slachtoffers geen dienst. Niemand is gebaat bij ongefundeerde claims en jij-bakken wanneer we spreken over vormen van geweld die diep ingrijpen in mensenlevens.