Leer kinderen snel schrijven, daar worden ze beter van

Veel opschrijven tijdens colleges draagt bij aan betere studieresultaten. (foto maarten van haaff) college Europese Studies, Universiteit van Amsterdam, 6 sept 2006. foto Maarten van Haaff Haaff, Maarten van

Snel schrijven is een vaardigheid waarin scholieren van jongsaf aan getraind zouden moeten worden. Later kunnen ze dan veel aantekeningen maken tijdens college, en dat levert betere studieresultaten op. Dit advies komt van psychologen van Columbia en Pennsylvania State University (Journal of Educational Psychology, februari 2007).

Goed voorbereid op een tentamen komen is uiteraard een kwestie van goed studeren. Maar het helpt als je daarbij kunt putten uit adequate aantekeningen van colleges. Tot zover geen nieuws. De psychologen uit Columbia en Pennsylvania wilden weten wat er nu precies komt kijken bij het maken van goede aantekeningen. Op basis van eerder onderzoek dachten ze aan snel kunnen schrijven, een ‘groot’ en goed functionerend werkgeheugen en de vaardigheid snel te snappen wat de belangrijkste informatie is tijdens een college. Wat ze vooral wilden weten was: welke vaardigheid is het belangrijkste?

In een eerste onderzoek deden 85 studenten van rond de twintig jaar mee, mannen en vrouwen, van verschillende studies. Ze kregen een college op video van twintig minuten, waarbij ze aantekeningen moesten maken. Die mochten ze tien minuten na het college nog nalezen en aanvullen. Daarna kregen ze tests waarmee hun schrijfsnelheid, hun spelling, de capaciteit van hun werkgeheugen en hun vaardigheid in het samenvatten werden onderzocht. Tot slot moesten de studenten een essay schrijven over het onderwerp van het college.

De resultaten verrasten de onderzoekers: alleen de hoeveelheid aantekeningen bleek van invloed op de prestaties bij het essay. Studenten die veel wisten op te schrijven, maakten blijkbaar ‘automatisch’ goede, slimme aantekeningen.

Omdat de onderzoekers niet konden geloven dat de beide andere vaardigheden nauwelijks een rol speelden, deden ze een tweede onderzoek. Ze wilden twee dingen weten: is het werkgeheugen misschien juist actief bij het schrijven, zodat niet meer is na te gaan welke rol het speelt in het geheel? Was de samenvattingstest misschien te moeilijk, of speelde vermoeidheid een rol door de lange testsessies zonder pauze?

Het onderzoek werd verfijnd en een nieuwe groep studenten trad aan. Maar de uitkomst bleef: snel en veel opschrijven zorgt voor de beste aantekeningen. En het maken van goede aantekeningen levert een belangrijke bijdrage aan goede studieresultaten.

Scholen moeten hun leerlingen dus vooral goed leren schrijven, vinden de onderzoekers. Niet alleen motorisch, maar ook qua spelling. Want als je steeds moet nadenken hoe je een woord schrijft, dat schiet niet op. Marlies Hagers

    • Marlies Hagers