Koning Marokko toont zijn gezin

Met een ongekende publicitaire stap heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI de paleisdeuren geopend voor journalisten. In een uitgebreide fotoreportage heeft Marokko voor het eerst kennis kunnen nemen van het familieleven van de vorst.

De reportage, gelijktijdig gepubliceerd door het Franstalige vrouwenblad Citadine en het Arabischtalige Nisaa Min Al Magrib, presenteert de vorst aan het hoofd van zijn naaste familie. „Zijne Majesteit is, ondanks zijn zware verantwoordelijkheden als staatshoofd, niet minder dan een lieve en liefhebbende vader.”

Tot voor enkele jaren geleden gold het leven binnen de paleismuren als staatsgeheim en kende de bevolking niet eens de namen van de moeder en grootmoeder van de koning, laat staan hun gezichten. Voor het eerst zijn nu de pasgeboren prinses Khadija met haar drie jaar oudere broertje, kroonprins Hassan getoond.

Het koninklijke publiciteitsoffensief om de familie neer te zetten als ‘modern, maar geworteld in tradities’ mag allerwegen geslaagd heten. Citadine sleet binnen een week zijn oplage van 40.000 exemplaren, waarna er nog eens 15.000 werden bijgedrukt. Concurrent Nisaa Min Al Magrib verkocht zelfs 70.000 exemplaren in een week, een ongekend aantal voor Marokkaanse begrippen.

Het onafhankelijke weekblad TelQuel acht de tijd nu gekomen voor een serieus interview waarin de vorst antwoord geeft op politieke vragen.