Greet Hofmans (1)

In het artikel van Joep Dohmen naar aanleiding van de reconstructie door Lambert Giebels van de Greet Hofmans-affaire (Zaterdags Bijvoegsel, 14 april) is sprake van een mogelijke Argentijns-Nederlandse koningin omdat prinses Máxima een dubbele nationaliteit heeft. Hierbij valt aan te tekenen dat Máxima geen plaats heeft in de rij van troonsopvolgers en zij de titel koningin pas kan voeren als haar echtgenoot koning in de zin van staatshoofd is geworden.

Die dubbele nationaliteit zou wel een complicatie kunnen opleveren in het geval een minderjarige koningin Amalia tot de troon wordt geroepen. Als Máxima bij een regentschapswet zou worden aangewezen tot regentes van het koninkrijk, dan zou er een probleem kunnen ontstaan indien zij als regentes bij de uitoefening van het koninklijk gezag een goedkeuringswet van een verdrag met Groot-Brittannië tekent waarbij de Falkland-eilanden (zijdelings) in het geding zijn. Argentinië zou dat als schadelijk voor het (Argentijns) landsbelang - of erger -kunnen uitleggen en dat zou wellicht kunnen leiden tot strafvervolging van een Argentijns staatsburger die in Nederland het koninklijk gezag uitoefent .

Het staatsrecht schrijft niet dwingend voor dat het regentschap van een minderjarige koning(in) aan de ouder wordt opgedragen. Een mogelijke regent kan zonder bezwaar een van de leden van het Koninklijk Huis zijn die alleen de Nederlandse nationaliteit hebben. Het lidmaatschap van het Koninklijk Huis houdt in dat men beschikbaar is voor koninklijke taken.

Bij de discussie enige tijd geleden of Máxima al dan niet de titel koningin kon voeren, stond niet iedereen stil bij het feit dat het traditie is dat de echtgenote van een koning de titel koningin gaat voeren. De weduwe van een koning behoudt haar titel (Emma, Fabiola). Maar bij onverhoopt overlijden van prins Willem-Alexander tijdens het koningschap van koningin Beatrix lijkt de titel van koningin voor prinses Máxima niet weggelegd, ook niet in het geval dat zij eventueel regentes zou worden. (Kort voor de abdicatie van koningin Wilhelmina is prinses Juliana enige malen regentes geweest, zij bleef toen prinses. Het koninkrijk Beieren heeft een prins-regent gehad, het koninkrijk Hongarije had admiraal Horthy als regent).Tijdens de minderjarigheid van koningin Wilhelmina (als koning(in) vermocht zij haar beeltenis op muntspeciën te doen stellen, toen met hangend haar) werden wetten afgekondigd door: Emma, Regentes van het Koninkrijk, uit naam van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. De titel koningin als weduwe van koning Willem III werd hier niet vermeld.

    • L.M.A. Marcus den Haag