Cruciale tijden voor India

Als het India lukt om zijn omvangrijke pensioensector te moderniseren, dan kunnen er mooie tijden aanbreken voor de financiële markten in het land.

Andy Mukherjee

De komende maanden zullen voor vele jaren de toon zetten als het om de groei van de Indiase financiële markten gaat.

Als India een succesvol begin kan maken met de voorgestelde modernisering van zijn pensioensector, dan zou de marktwaarde van de Indiase aandelen in het jaar 2020 wel eens kunnen zijn opgelopen tot boven de 5 biljoen dollar, méér dan wat de Japanse aandelen vandaag de dag waard zijn.

Deze voorspelling is gebaseerd op berekeningen uit de losse pols, waarbij rekening is gehouden met de invloed die pensioenspaargelden blijken te hebben gehad op aandelenbeurzen elders in de wereld.

Volgens Helene Poirson, een econoom die verbonden is aan het Internationale Monetaire Fonds in Washington, groeiden de aandelenmarkten in de geïndustrialiseerde landen van de G7 tussen 1980 en 1998 met het equivalent van 40 procentpunten van het bruto binnenlands product (bbp), gestimuleerd door een toename van de pensioentegoeden.

Er is geen reden om aan te nemen dat het scenario in India anders zal verlopen. De omvang van de markt voor gepensioneerden als percentage van het bruto binnenlands product is slechts een tiende van die van Singapore en Japan.

Ervan uitgaande dat de Indiase economie van 822 miljard dollar jaarlijks met 8 procent groeit, met een inflatie van 5 procent, moet een aandelenmarkt van 5 biljoen dollar binnen tien jaar tot de mogelijkheden behoren; niet minder dan een vijfde daarvan zou wel eens verband kunnen houden met de grotere stroom pensioengelden die naar de beurs vloeit.

In juli van dit jaar zal India een kleine, maar belangrijke stap in deze richting zetten. De taak van het garanderen van de oudedagsvoorziening voor alle federale ambtenaren die na 2004 in dienst zijn getreden, zal worden overgedragen aan drie vermogensbeheerinstellingen. De beheerders zullen 5 procent van het geld in aandelen en 10 procent in zogenoemde ‘mutual funds’ (beleggingsfondsen met een gespreid vermogen) kunnen beleggen.

Waarom zouden beleggers zich druk maken over ongeveer 500.000 ‘nieuwe’ ambtenaren die overstappen op een actief beheerde oudedagsvoorziening, waarbij de werkgever een bepaald percentage van de beleggingsinkomsten als premie beschikbaar stelt?

Die half miljoen ambtenaren vormen nu niet bepaald een kritische massa in een land waar alleen al de overheid 17 miljoen werknemers telt en de beroepsbevolking uit circa 400 miljoen mensen bestaat.

Uit onderzoeken blijkt dat er in India sprake is van een krachtige vraag naar pensioenproducten met een lange looptijd. Ambtenaren hebben gegarandeerde pensioenen. De honderden miljoenen werknemers in de informele economie hebben helemaal niets.

Daar tussenin bevinden zich de 40 miljoen werknemers in de formele economie, die niet bij de overheid werken en wier verplichte pensioenbijdragen naar het door de staat geleide ‘Employment Provident Fund’ gaan, een eveneens met beleggingsinkomsten werkend fonds, dat aandelen schuwt en het grootste deel van zijn geld in veilige, ‘speciale’ staatsobligaties belegt. Het is eenvoudigweg geen goede methode om mensen een betekenisvolle oudedagsvoorziening te bieden.

Naarmate het niveau van de inkomens in India stijgen, zullen mensen op zoek gaan naar beleggingsmogelijkheden die belastingvoordelen nú combineren met welvaartsschepping op de langere termijn. De stedelijke rijken zouden het logische doelwit moeten zijn bij het uitbreiden van de reikwijdte van het nieuwe pensioenplan, dat degenen die het risico aandurven maximaal 50 procent gevoeligheid voor de aandelenmarkt wil bieden.

Wat zal dit voor betekenis hebben voor de Indiase aandelen? Sinds 2003, toen het bruto binnenlands product in het huidige tempo begon te groeien, zijn mondiale beleggers geïnteresseerd geraakt en zijn ze geld gaan pompen in de Indiase aandelenmarkt. Die toenemende buitenlandse belangstelling is mooi, maar nog lang niet genoeg. Wat nog steeds ontbreekt op de Indiase aandelenmarkt is binnenlands geld dat voor langere tijd wordt belegd.

Dat is het punt waarop de pensioenfondsen een grote rol gaan spelen.

Het streven naar een gegarandeerde oudedagsvoorziening heeft het vermogen om de aandelenmarkten te verdiepen. De mate waarin de regering de sector de komende maanden en jaren zal gaan openstellen, is daarbij van cruciaal belang.

Andy Mukherjee is columnist van Bloomberg News.