Brieven

Als het om huiselijk geweld gaat, wordt ten onrechte vaak gesuggereerd dat de man de boosdoener is, schreef Wim Orbons vorige week in Opinie & Debat. Ook campagnes van de overheid en de Stichting Ideële Reclame lijden volgens hem aan dat euvel. Zijn artikel heeft veel reacties losgemaakt. Hieronder een selectie daaruit.

Het stuk van Wim Orbons is na te lezen via nrc.nl/opinie