BIMBO-EMANCIPATIE

Al twee zaterdagen achter elkaar lees ik artikelen over het nieuwe ‘feminisme’ van Ariel Levy (naar aanleiding van het uitkomen van haar boek Female Chauvinist Pigs, zoals in Leven &cetera het interview. Deze meisjes denken dat exhibitionisme tot roem en macht leidt. Misverstand, zegt Ariel Levy, 14 april). Feminisme tussen aanhalingtekens, want bij het lezen van deze artikelen stel ik mij hardop de vraag: zijn het niet juist dit soort artikelen die het gelijkwaardig beschouwen van vrouwen en mannen in de weg staan? Natuurlijk kan ik niet tegen Levy inbrengen dat het verschrikkelijk is als jonge meisjes denken dat seks hun enige machtsmiddel is en daarom, tegen hun wil in, zich bimboriseren , met programma’s als Girls gone Wild tot gevolg. Maar juist de stelling dat vele meisjes slachtoffer zijn van rolmodellen als Britney Spears en Paris Hilton, vind ik bewijzen dat dus blijkbaar niet alleen mannelijke chauvinist pigs, maar ook Levy zelf deze meisjes ziet als hulpeloze slachtoffers. Van de media in dit geval. Blijkbaar zijn deze meisjes zo dom dat ze letterlijk deze beelden kopiëren en zo niets beters kunnen doen dan tot Barbie worden. Ik vraag mij dan af: waar zijn de artikelen over onze arme jonge tienerjongens die met gouden kettingen als een pimp op de hoek van de straat hangen om te voldoen aan het beeld dat in diezelfde media geschetst wordt van ‘de machtige man’? Maakt geen hond zich daar druk om, of zijn we stiekem toch van mening dat jongens deze beelden in de media beter kunnen interpreteren dan meisjes? Ik vind deze visie onrecht doen aan de steeds meer zelfbewuste, intelligente en streetwise meisjes die we in Nederland (en over de wereld) hebben. We zien juist dat jongeren (en dus ook meisjes) meer en meer authenticiteit gaan waarderen, in plaats van dat zij dom de media kopiëren (zie het boek Generatie Einstein van Inez Groen en Jeroen Boschma). Authenticiteit: dat is voor sommige meisjes een mannenpak en voor sommige meisjes de roze, glimmende pornolippen van Barbie. In mijn ogen is emancipatie dat ál deze vrouw- en zelfbeelden mogen bestaan. En gelukkig hebben we in de Nederland – zowel in de directe leefomgeving van deze jongeren als in de media – voorbeelden te over van al deze verschillende vrouwen en meisjes.

HANNE MARCKMANN, per e-mail
    • Hanne Marckmann