Wallström: Grondwet mag zo niet meer heten

De opvolger van de Europese Grondwet zou geen Grondwet meer mogen heten. Dit zei eurocommissaris en vice-voorzitter van Europese Commissie Margot Wallström (Communicatie) gisteren tijdens haar bezoek aan Nederland. „We hebben geen Europese vlag of hymne nodig”,zei Wallström, „wel moet de EU slagvaardiger en democratischer worden.”

Volgens Wallström is aanpassing van het Verdrag van Nice noodzakelijk na de uitbreiding van de EU met twaalf lidstaten. Ook moet een nieuw verdrag de EU beter in staat stellen om „de grote uitdagingen van deze tijd”, zoals de klimaatverandering, waarborgen van de energievoorziening en de terreurdreiging, het hoofd te bieden.

Na het Franse en Nederlandse ‘nee’ in 2005 tegen de Europese Grondwet lanceerde Wallström, verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de EU, het zogenoemde ‘Plan D’. Met de trefwoorden debat, dialoog en democratie moest de burger meer bij Europa worden betrokken.

Wallsström sprak hierover gisteren met leden van de Eerste en Tweede Kamer. Nationale politici kunnen volgens haar bij uitstek Europa dichter bij de burgers brengen. Daartoe zijn al initiatieven genomen. Zo worden alle voorstellen van de Europese Commissie aan de nationale parlementen voorgelegd. Die hebben vervolgens de kans om de voorstellen te kritiseren.

Wallström wil niet zo ver gaan dat nationale parlementen voorstellen van de Commissie ook kunnen tegenhouden – de zogenoemde rode kaart. „Dat zou een extra bestuurslaag betekenen en het democratisch gehalte van de EU niet ten goede komen”, antwoordde Wallström op vragen van de Nederlandse parlementariërs.