‘Voorscholen verkleuren basisscholen’

Voorscholen, opgericht voor heel jonge kinderen met een taalachterstand, houden het bestaan van zwarte en witte scholen in stand of versterken dat zelfs. Dat zeggen pedagogen en onderwijsdeskundigen.

„De voorschool heeft een segregerend effect op de basisschool waar de voorschool aan gekoppeld is”, zei C. Bakker, directeur van het Nederlands Jeugdinstituut gisteren op een conferentie van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) over jeugdbeleid.

Voorscholen zijn speciale peuterspeelzalen voor kinderen met een taalachterstand, meestal allochtone kinderen. De voorschool is gekoppeld aan een basisschool waar de leerling na twee jaar naar toe gaat. R. Gilsing van het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigde gisteren de negatieve bijkomstigheid van de voorscholen.

„Iedereen constateert verzwarting van de basisscholen door de voorscholen”, zegt directeur Bakker van het Nederlands Jeugdinstituut. „We zouden van de voorschool een voorziening voor iedereen moeten maken; allochtoon en autochtoon. En niet alleen voor kinderen met een achterstand.”

Kamerlid Hamer (PvdA) stelde een initiatief wetsvoorstel op voor zo’n basisvoorziening voor alle kinderen van nul tot vier jaar. Daar zouden de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen in moeten opgaan. Hamer: „Als basisscholen zwarte voorscholen hebben verkleuren ze sterker. Witte ouders zien dat in er alleen allochtone kinderen zitten en wijken daarom uit naar andere scholen. De samenstelling van de voorscholen ontmoedigt witte ouders hun kind naar de eraan gekoppelde basisschool te brengen. De voorschool versterkt de verzwarting van basisscholen.” Staatssecretaris Dijksma (onderwijs, PvdA) neemt mogelijk het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA-fractie over.

Volgens de Utrechtse hoogleraar en orthopedagoog Paul Leseman is er geen wetenschappelijk bewijs voor verzwarting van basisscholen door voorscholen. Wel zegt hij dat door het financieringssysteem op voorscholen voornamelijk allochtone kinderen zitten en die stromen automatisch door naar de aan de daaraan gekoppelde basisschool.