Volledige werken Hermans vol fouten

Het Hermans-magazine wijst in het maartnummer op de fouten in de Volledige Werken van W.F. Hermans. Dat er in het register staat dat Hermans promoveerde in Groningen, en niet in Amsterdam, doet het Hermans-Magazine afvragen ”of er bij het Willem Frederik Hermans Instituut en het Huygens Instituut nog wel iemand rondloopt die enige affiniteit heeft met het werk van deze schrijver.” Het spitwerk bracht voornamelijk kleine fouten en rommeligheden aan het licht. (RK)