Verzet groeit tegen topman Wereldbank

De positie van Wereldbank-president Paul Wolfowitz is verder verzwakt, nu ook de op hem na hoogste functionaris bij de bank, Nieuw-Zeelander Greame Wheeler, hem heeft verteld dat het beter is om op te stappen.

Wheeler deed zijn oproep tijdens een ingelaste vergadering van Wolfowitz met het topkader van de bank. Wolfowitz staat onder zware druk nadat was gebleken dat hij persoonlijk ingreep in de arbeidsvoorwaarden van zijn vriendin Shara Riza toen zij in 2005 bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken werd gedetacheerd. Riza werkte bij de Wereldbank toen Wolfowitz daar twee jaar geleden president werd. Later bleek Riza bij haar detachering een forse loonsverhoging te hebben ontvangen.

Ministers van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking die zondag de halfjaarlijkse vergadering van de bank in Washington bijwoonden, toonden daar hun ‘grote bezorgdheid’ over de reputatie en geloofwaardigheid van de Wereldbank als gevolg van de affaire.

Wheelers rebellie tegen Wolfowitz is een teken dat het management van de bank uiteen dreigt te vallen in twee kampen, waarbij de vice-presidenten van de afdelingen Oost-Azië, Zuid-Azië en Latijns-Amerika tegen Wolfowitz zijn, terwijl de vice-presidenten voor het Midden-Oosten en Afrika hem al dan niet stilzwijgend steunen. Het personeel in de lagen daaronder is massaal voor Wolfowitz’ vertrek.

Wolfowitz belegde de bijeenkomst met het topkader om duidelijk te maken dat hij zijn managementstijl wil veranderen. Ook beloofde hij minder te leunen op de uit Amerikaanse regeringskringen afkomstige adviseurs die hij bij zijn aantreden binnenhaalde. Dat bleek niet genoeg om Wheelers oproep te vertrekken te voorkomen.

De ministers Bos (Financiën) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) verdedigden gisteren in antwoord op vragen van het Kamerlid Koser Kaya (D66) het beleid van de ethische commissie van de Wereldbank, waarvan toenmalig Wereldbank-bestuurder Ad Melkert voorzitter was. De indruk was gewekt dat Melkert zijn fiat gegeven had aan Wolfowitz’ regeling voor Riza. De ministers onderstrepen dat de ethische commissie weliswaar haar goedkeuring gaf aan de detachering, maar dat de invulling van de arbeidsvoorwaarden niet haar taak is.

Het bestuur van de Wereldbank, dat bestaat uit 24 ‘bewindvoerders’ namens de aandeelhoudende landen van de Wereldbank, vergaderde gisteren over de kwestie en besloot tot verder onderzoek.