Veedebat Kamer op initiatief burger

De Tweede Kamer gaat zich buigen over de toekomst van de intensieve veehouderij. Een burgerinitiatief dat vraagt om beëindiging van deze bedrijfstak is gisteren geaccepteerd door de Kamercommissie voor verzoekschriften. Het is de eerste keer dat een burgerinitiatief het zover brengt.

Ruim honderdduizend mensen ondertekenden afgelopen herfst het initiatief van Milieudefensie. „Stop Fout Vlees”, luidde de titel van het verzoek, dat in februari bij de Kamer werd ingediend.

Milieudefensie wil een einde aan de grootschalige veehouderij, waarbij de dieren nooit buiten komen. Nederland fokte in 2005 ruim 20 miljoen varkens. Op elk willekeurig moment worden er ruim 11 miljoen varkens in Nederland gehouden op bedrijven die gemiddeld elk 2.000 varkens huisvesten, zo blijkt uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut.

Bij pluimvee gaat het om meer dan honderd miljoen kippen in afgesloten stallen. Voer voor deze dieren wordt van buiten aangevoerd en ook voor de mest moet buiten het bedrijf een oplossing worden gezocht. Varkenshouders zelf zien mest als hun grootste probleem.

Milieudefensie wil terug naar zogeheten grondgebonden veehouderij – waarbij een maximum aantal dieren per hectare grond geldt – via een heffing van 85 cent per kilo vlees. De consument zal die heffing moeten betalen, opdat boeren kleinschaliger kunnen werken. Vorige maand presenteerde de organisatie dit plan in het rapport Boeren met Toekomst, dat nu aan de Kamer zal worden voorgelegd.

De Kamercommissie voor verzoekschriften wil dat het parlement vóór de zomer de voorstellen van Milieudefensie in stemming brengt. Volgende week zal de voltallige Kamer de acceptatie van het initiatief moeten bevestigen.