Uitstel oordeel over Amsterdamse cultuurnota

AMSTERDAM, 20 APRIL. De Amsterdamse raadscommissie voor cultuur heeft gisteravond besloten een definitief oordeel over de nota Hoofdlijnen kunst en cultuur 2009-2012 uit te stellen. De VVD wil daarover eerst beraad in eigen kring wegens het ontbreken van een financiële onderbouwing. Alle partijen spraken veel waardering uit voor het hoge ambitieniveau in de nota. Net als de VVD betreuren de meeste fracties dat er nog geen duidelijkheid is over het kunstbudget voor de komende jaren. De commissieleden vinden, net als de Amsterdamse Kunstraad, dat er in de toekomst zeker 10 miljoen extra nodig is. De Amsterdamse kunstinstellingen komen tot 15 miljoen. Wethouder Gehrels (Cultuur), die uitgaat van een grote bijdrage uit de private sector, riep de raadsleden op om op alle mogelijke manieren te proberen meer geld beschikbaar te krijgen, binnen de Amsterdamse gemeenteraad maar ook in Den Haag.