Postbedrijven mogen stukloon blijven betalen

Postdistributiecentrum van TNT Post in Rotterdam. Postbezorgers van TNT krijgen per uur betaald, die van de concurrentie per bezorgd poststuk. Foto Merlin Daleman TNT Post dist.centrum. Rotterdam, 04-04-07 © Foto Merlin Daleman post postbodes sorteren Daleman, Merlin

In de nieuwe Postwet worden de arbeidsvoorwaarden voor postbodes niet vastgelegd. Coalitiefractie PvdA kreeg geen steun van een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie om postbodes een standaard uurloon te garanderen.

Kamerlid Crone (PvdA) vreest dat de liberalisering van de postmarkt ertoe zal leiden dat de lonen van postbodes onder druk komen te staan. TNT betaalt zijn bezorgers per uur en zegt niet te kunnen concurreren met de nieuwe postbedrijven Sandd en SelektMail, die postbodes per bezorgd poststuk belonen. Kamerlid Vroonhoven (CDA) erkent dat de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de postsector haar zorgen baart, maar noemt de lonen een zaak tussen de postbedrijven en de postbodes. „De vakbonden en de werkgevers moeten dit in onderhandelingen zien op te lossen”, aldus Vroonhoven.

Ook staatssecretaris Heemskerk (PvdA) is geen voorstander van het vastleggen van een vast uurloon in de Postwet. Heemskerk zal er wel op toezien dat het stukloon omgerekend per uur niet onder het minimumloon zal zakken. In het najaar wil Heemskerk bekijken of de onderhandelingen tussen de vakbonden en de postbedrijven tot betere arbeidsvoorwaarden hebben geleid. Heemskerk gaat er verder voor zorgen dat postzegels niet te duur worden in de geliberaliseerde postsector. De huidige prijs van de postzegel is 44 cent. TNT Post heeft al kenbaar gemaakt die prijs te willen handhaven tot 2010. Daarna mag de prijs van zegels meestijgen met de inflatie.

Hiermee is de weg vrij voor het invoeren van de Postwet per 1 januari 2008. Met de invoering van de Postwet verliest TNT Post het monopolie op het bezorgen van gewone brieven, met een gewicht tot 50 gram. Dat moet leiden tot meer concurrentie en daarmee tot scherpere prijzen. Met name bedrijven en instanties die grote hoeveelheden post versturen, zullen profiteren van de liberalisering van de postmarkt.