Moslimomroepen dreigen zendtijd kwijt te raken

Rotterdam, 20 april. De twee Nederlandse omroepen voor moslims moeten samengaan. Zo niet, dan verliezen zij hun zendtijd. Dat heeft het Commissariaat voor de Media gisteren bekendgemaakt. De Nederlandse Moslim Omroep (NMO) en de Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) moeten zodanig samenwerken dat de zendtijd ten behoeve van de islam aan één organisatie kan worden toegewezen. Zij hebben daarvoor nog een half jaar. Het Commissariaat geeft zendtijd aan alle levensbeschouwingen in Nederland. Eén organisatie per godsdienst heeft recht op een aantal uren radio en tv. Het Commissariaat oordeelde eerder dat twee moslimorganisaties van belang zijn voor een goede afspiegeling in Nederland: de Nederlandse Moslim Raad (NMR) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Samenwerking tussen de twee organisaties mislukte. Daarop werd in april 2005 de zendtijd voor de islam verdeeld tussen de NMR (NMO) en het CMO (NIO). De Raad van State oordeelde in januari echter dat er één omroep moet komen voor moslims. Het Commissariaat moet zich houden aan zijn eigen regels.