Minder diefstal, meer geweld in 2006

Den Haag. De algemene daling van de criminaliteit is vorig jaar doorgegaan. Alleen geweldsmisdrijven zijn in 2006 gestegen evenals de zogeheten `opa-criminaliteit`, misdrijven door 55-plussers. Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Openbaar Ministerie. De daling van de criminaliteit is af te leiden uit de afname van het aantal onvoorwaardelijke celstraffen. De daling deed zich vooral bij vermogenscriminaliteit: woninginbraken, diefstallen en overvallen. Met name de daling in het aantal autodiefstallen is groot, vooral door betere beveiliging van auto`s. De jeugdcriminaliteit leek zich vorig jaar te stabiliseren. De voorzitter van het college van procureurs-generaal, Harm Brouwer, zei dat het parket er ”misschien in slaagt grip te krijgen op jeugdcriminaliteit”.