met andere woorden

De jeugd is afgestompt, vindt Daan Visser, student grafisch vormgeven aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. „Wij kunnen overal naar kijken en van alles te weten komen over bijvoorbeeld de politiek en het milieu. Maar wij voelen daarbij niets en denken er niet écht over na”, aldus Visser.

Zijn illustratie vormt de negende aflevering van de rubriek ‘met andere woorden’. Voor deze rubriek is nrc.next op zoek naar originele meningen, qua inhoud én qua vorm.

Wat zoeken we? Te denken valt aan een rebus, rap, foto, computerbewerking, chatsessie, collage, schilderij, filmpje, of website.

De bijdrage moet één duidelijke mening uitdragen en geschikt zijn voor (digitale) publicatie.

Stuur uw bijdrage onder vermelding van naam en woonplaats naar opinext@nrc.nl