Mensen en wapens

Dat de wapenhandel en -industrie zich trachten te verweren, is niet verbazingwekkend. De slagzin waarmee ze dat doen - `wapens doden niet, mensen wel` - is dat des te meer. In deze drogreden worden immers mensen, die beschikken over een wil, kunnen kiezen en kunnen handelen, op één lijn gezet met dingen, die die faciliteiten niet hebben. In die redenering zijn mensen en wapens dus onvergelijkbaar. De juiste redenering luidt: mensen met wapens kunnen andere mensen neerschieten, mensen zonder wapens kunnen dat niet. Uit die redenering blijkt dat mensen weliswaar een factor zijn, doch dat de beslissende factor het voorhanden hebben van wapens is. De critici van de wapenhandel richten zich volgens de wetten van de logica dus volkomen terecht tegen de vrije beschikbaarheid van wapens. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe juist de wapenlobby zich zó in eigen voet schiet.