‘Medisch tuchtrecht voldoet niet meer’

Het medisch tuchtrecht moet worden herzien. Het stelt artsen enkel individueel verantwoordelijk, terwijl bij een behandeling vaak allerlei hulpverleners betrokken zijn.

In de jaarrede van de Vereniging voor Gezondheidsrecht vandaag stelt voorzitter Johan Legemaate, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit, dat het mogelijk moet zijn om samenwerkingsverbanden, zoals maatschappen, als geheel aansprakelijk te stellen bij medische fouten. Als patiënten een klacht indienen bij het tuchtcollege, is de kans klein (circa 18 procent) dat die gegrond wordt verklaard en tot een maatregel leidt. Dat komt onder meer doordat veel hulpverleners voor slechts een deel van de behandeling verantwoordelijk zijn. Het Nederlands klachtrecht als geheel schiet volgens Legemaate voor patiënten ook tekort. Veel van hen weten bijvoorbeeld niet waar ze met hun klachten terechtkunnen. Verder zouden patiëntenvertegenwoordigers in de tuchtcolleges moeten zitten, vindt hij. De tuchtcolleges bestaan nu alleen uit juristen en hulpverleners.

Bij het indienen van een schadeclaim is sprake van „moeizame en ontmoedigende trajecten, waarin uiteindelijk minder mensen worden gecompenseerd dan op grond van de feiten gerechtvaardigd zou zijn”. Verzekeraars van de artsen wijzen claims in veel gevallen af, zegt Legemaate. En veel patiënten zien emotionele en financiële belemmeringen om een rechtszaak te beginnen. Een no-fault verzekering zou uitkomst kunnen bieden. Daarbij krijgen patiënten bij medische ongevallen snel een financiële vergoeding zonder dat eerst vast hoeft komen te staan wie voor dat ongeval verantwoordelijk is. In België is zo’n systeem onlangs goedgekeurd door het parlement.