LBR: Passage over weigerambtenaar juridisch in orde

Den haag, 20 april. Ambtenaren mogen weigeren homoseksuele stellen te trouwen. Een passage in het regeerakkoord die ”initiatieven” aankondigt om dat eventueel wettelijk te regelen, is niet in strijd met internationale verdragen. Dat stelt het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) na juridisch onderzoek. Volgens de vereniging is de huidige positie van weigerambtenaren ”juridisch zwak”, omdat er geen wettelijke regeling voor hen is. Sinds de invoering van het homohuwelijk, in 2001, wordt het weigeren door gewetensbezwaarde ambtenaren gedoogd. Tientallen gemeenten hebben nu echter moties aangenomen, die ambtenaren dwingen zich aan de wet te houden.