Kamer wil garanties voor Pools personeel

Coalitiepartij PvdA wil pas instemmen met het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Oost-Europa per 1 mei als minister Donner (Sociale Zaken, CDA) extra garanties geeft dat hard wordt opgetreden tegen onderbetaling en slechte woon- en werkomstandigheden. De Kamer debatteert volgende week opnieuw over het voorstel van Donner om de verplichte werkvergunning voor deze groep arbeidsmigranten per 1 mei af te schaffen. Dan zal ook blijken of een Kamermeerderheid het voorstel steunt.

CDA, VVD, ChristenUnie en D66 maakten gisteren al duidelijk dat zij akkoord gaan, hoewel Van Hijum (CDA) overweegt een motie in te dienen voor hogere boetes voor malafide werkgevers en meer mankracht voor de Arbeidsinspectie. Van der Vlies (SGP) zei „zo langzamerhand ook over groen licht na te denken”, maar daarmee is er nog steeds geen meerderheid voor het openstellen van de grenzen. De Partij voor de Vrijheid is tegen, uit vrees voor verdringing van Nederlandse werkzoekenden van de arbeidsmarkt. De SP ook, maar dan vooral uit vrees voor vooral onderbetaling en slechte huisvesting van de Oost-Europeanen.

PvdA en GroenLinks neigen naar instemming, maar willen eerst dat Donner iets doet tegen bedrijven die Oost-Europeanen via schimmige uitzendbureautjes inhuren. Als er sprake is van onveilige arbeidsomstandigheden of onderbetaling, moeten de inleners daarvoor verantwoordelijk worden gesteld, vinden zij.

Donner zegt dat dat niet kan, maar hij wil wel onderzoeken of malafide bedrijven die via een detacheringsconstructie meewerken aan uitbuiting van Oost-Europeanen kunnen worden aangepakt. Donner: „Net zoals je kan weten dat het niet klopt wanneer je op straat een splinternieuwe fiets krijgt aangeboden voor 25 euro, moeten werkgevers ook aan hun water kunnen aanvoelen wanneer werknemers onderbetaald worden.”