EU bereikt akkoord over het strafbaar stellen van racisme

Luxemburg. Uitingen van racisme en vreemdelingenhaat worden in alle 27 lidstaten van de Europese Unie strafbaar gesteld. Na een discussie van ruim zes jaar zijn de ministers van Justitie van de EU-landen het hierover gisteren eens geworden. De uitwerking wordt grotendeels overgelaten aan de landen zelf. Wel is afgesproken dat de maximumstraf - afhankelijk van het vergrijp - minstens één tot drie jaar zal bedragen. In de meeste landen van de Europese Unie bestaat overigens al nationale wetgeving tegen discriminerende uitlatingen en gedragingen. Voor Nederland heeft de richtlijn dan ook geen gevolgen, zei minister Hirsch Ballin van Justitie gisteren. Een gevoelig punt in het debat was lange tijd of ontkenning van de Holocaust strafbaar gesteld moet worden, zoals nu al in sommige landen het geval is. In de Europese regeling staat nu dat het ontkennen van de Holocaust alleen strafbaar wordt gesteld als dergelijke opmerkingen bedoeld zijn om tot racisme aan te zetten.