De Jager: belasting te complex

De Tweede Kamer heeft de neiging voor allerlei problemen nieuwe fiscale regels te bedenken. Zo dreigen ze onuitvoerbaar te worden, maant staatssecretaris De Jager.

De Belastingdienst is gebaat bij minder fijnmazige maatregelen en vereenvoudiging van de regelgeving. Politici moeten zich hiervan rekenschap geven bij wetgeving die de Belastingdienst opzadelt met de uitvoering van complexe stelsels van toeslagen.

Dit zei staatssecretaris De Jager (Belastingen, CDA) gisteren in een overleg met de financiële specialisten in de Tweede Kamer waarin hij inging op de kritiek op de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst.

„Ik vraag de medewerking van de Kamer om het woud aan variabelen voor verschillende politieke doelen te beperken”, zei De Jager.

Als voorbeeld noemde hij de huurtoeslag, waarbij inkomensbeleid en huisvestingsbeleid zijn gecombineerd tot een complex van acht variabelen die de hoogte van de huurtoeslag bepalen. De Jager: „Fijnmazige regelingen zullen blijvend problemen bij de uitvoering opleveren.”

De politieke nieuwkomer – De Jager is voormalig IT-ondernemer – pareerde zonder moeite de stroom van verwijten van Kamerleden aan het adres van de Belastingdienst. Hij kondigde aan voor de zomer met een actieplan te komen om de knelpunten bij de automatisering aan te pakken.

Zo wil hij dat de Belastingdienst niet langer zelf computersoftware ontwerpt, maar dit gaat uitbesteden, onder meer naar softwarebedrijven in India.

Hiermee nam De Jager de grootste ergernissen weg bij de Tweede Kamer. Eerder deze week hadden Kamerleden van nagenoeg alle partijen harde kritiek op de aanhoudende problemen die zich bij de Belastingdienst voordoen.

Kamerlid Irrgang (SP) gaf de Belastingdienst gisteren „een dikke onvoldoende” en Dezentjé Hamming (VVD) riep de Belastingdienst uit tot „zorgenkind dat in de couveuse moet”. Maar woordvoerders van de regeringspartijen CDA, ChristenUnie en PvdA waren tamelijk mild in hun oordeel.

De oproep van Dezentjé Hamming om de ambtelijke leiding van de Belastingdienst te vervangen, kreeg geen bijval van andere partijen. De Jager nam zijn topambtenaren in bescherming: „Het managementteam is onderdeel van de oplossing en is hard nodig om verbeteringen te bereiken.”

Op aandringen van Kamerlid Tang (PvdA) bevestigde De Jager dat de problemen de afgelopen jaren mede zijn veroorzaakt door beleid van het vorige kabinet: de personeelskrimp met 10 procent bij de Belastingdienst en de invoering van het toeslagenstelsel voor zorg, wonen en kinderopvang.

Maar de grootste problemen zijn achter de rug en er is sprake van verbetering, verzekerde de staatssecretaris. De reorganisatie van de Douane gaat de komende jaren door, maar de rest van de Belastingdienst is van nieuwe reorganisaties gevrijwaard. Bij de samenwerking met uitkeringsinstanties is „sinds een paar weken echte verbetering” en bij de toeslagendienst neemt het aantal klachten „de laatste weken drastisch af”, aldus De Jager.

Volgens de staatssecretaris is op een totaal van vijf miljoen toeslagen nog sprake van 2.600 probleemgevallen bij de kinderopvangtoeslag en „een paar duizend” gevallen bij de huurtoeslag.

Hij kondigde ook aan dat de Belastingdienst weer personeel aan het werven is en dat er na een daling door het personeelsgebrek weer intensiever onderzoekingen naar de boekhouding bij bedrijven gedaan zullen worden.

Gezien de computerproblemen zei De Jager dat er de komende tijd geen nieuwe stelselwijzigingen bij de Belastingdienst zullen komen, maar dat reguliere wijzigingen in belastingtarieven zonder problemen ingevoerd kunnen worden.

Het project „complexiteitsreductie” om de automatiseringssystemen toekomstbestendig te maken zal vijf à tien jaar duren. De eerste fase begint dit jaar. De Jager kondigde zijn „persoonlijke bemoeienis” met dit project aan.