‘CDA deed aan powerplay’

Powerplay van het CDA bemoeilijkte de kabinetsformatie. De onderhandelingen verliepen soms zo stroef dat ze halverwege nog dreigden te mislukken. Dat schrijft oud-Kamer Sytze Faber in zijn boek De wet van de koestal. Faber volgde tijdens de campagne en de formatie de top van de ChristenUnie.

pagina 9