Noord-Holland krijgt per inwoner 90 euro kunstsubsidie van rijk

Rotterdam. De provincie Noord-Holland krijgt de meeste kunstsubsidie van het rijk: 90 euro per inwoner per jaar. Het grootste deel komt terecht in Amsterdam. Flevoland krijgt het minst: 11 euro per inwoner. Dit blijkt uit een onderzoek van het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat gisteren aan de Tweede Kamer is aangeboden. Na Noord-Holland komt de provincie Zuid-Holland. Daar geeft het rijk 44 euro per inwoner aan kunstsubsidies uit. Op de derde plaats staat de provincie Utrecht met 37 euro. Beduidend minder geld krijgt het platteland. Zo ontvangt Zeeland 19 euro per persoon en Drenthe 14 euro per inwoner. Het overlegorgaan voor de provincies hekelt dit en pleit voor maatregelen die de ”de scheve verdeling” van de kunstsubsidies moeten tegengaan. Het IPO constateert ook dat er meer wordt gelet op de kwaliteit van de kunst dan op het publieksbereik. Het IPO uit bovendien kritiek op het feit dat de podiumkunsten veel meer geld krijgen dan de andere kunsten: 49 procent van de 285 miljoen euro in de cultuurnota is voor theater en dans, tegen 7 procent voor beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst. De cijfers per inwoner per provincie zijn gebaseerd op het jaar 2005. In dat jaar gaf het rijk volgens de onderzoekers 656 miljoen euro aan kunstsubsidies uit. Van 539 miljoen euro konden de onderzoekers bepalen waar het geld terecht kwam. Het restant was niet naar regio`s te verdelen.