Minder diefstal, meer geweld in 2006

De algemene daling van de criminaliteit is vorig jaar doorgegaan. Alleen geweldsmisdrijven zijn in 2006 gestegen evenals de zogeheten ‘opa-criminaliteit’, misdrijven door 55 plussers.

Dit blijkt uit de jaarcijfers van het Openbaar Ministerie die vanochtend zijn gepubliceerd. De daling van de criminaliteit is af te leiden uit de afname van het aantal onvoorwaardelijke celstraffen. De daling deed zich vooral bij vermogenscriminaliteit: woninginbraken, diefstallen en overvallen. Met name de daling in het aantal autodiefstallen is groot, vooral door betere beveiliging van auto’s. De jeugdcriminaliteit leek zich vorig jaar te stabiliseren. De voorzitter van het college van procureurs-generaal, Harm Brouwer, zei vanochtend dat het parket er „misschien in slaagt grip te krijgen op jeugdcriminaliteit”. Dertien procent van het totaal aantal misdrijven wordt door jongeren gepleegd. Het Openbaar Ministerie selecteerde daders scherper op recidivisten en lidmaatschap van de ‘harde kern’. De tijd tussen verhoor en maatregel is in bijna 80 procent van de gevallen inmiddels korter dan een half jaar.

Het aantal ouderen dat misdrijven pleegt is echter toegenomen. Dat waren vorig jaar 16.000 zaken; in 2002 waren dat er 12.000. Volgens Brouwer een effect van de vergrijzing. De algemene daling van de criminaliteit schrijft hij overigens ook toe aan de vergrijzing en daarnaast aan het stijgende opleidingsniveau, gestegen welvaart, toegenomen preventiebewustzijn en aan effectiever misdaadbestrijding.

Het aantal zaken bij de kantonrechter nam af, terwijl het aantal administratieve schikkingen groeide. Volgens Brouwer een indicatie van veranderend verkeersgedrag. „Er wordt minder hard te hard gereden”.

Het Openbaar Ministerie incasseerde vorig jaar 17,5 miljoen euro aan criminele winsten. De rechter heeft voor 82 miljoen aan beslag gelegde vermogens goedgekeurd voor inning.

De stijging in geweldsmisdrijven verklaart Brouwer door te wijzen naar „lagere tolerantiegrenzen” (mensen slaan elkaar eerder) bij het publiek, „ook door de grote aandacht die er voor bestaat”. De bereidheid om aangifte te doen neemt daardoor toe. Binnen de categorie geweldsmisdrijven stijgen huiselijk en eer-gerelateerd geweld. Tegelijk daalt het aantal overvallen met geweld en diefstal met geweld (straatroven). Brouwer spreekt van een „merkwaardige ontwikkeling”.

Brouwer zei het „frontale strafrechtelijke offensief” tegen de zware georganiseerde criminaliteit de komende jaren met kracht voort te zetten. Hij waarschuwde daarbij voor tegenvallers omdat deze zaken erg complex zijn.