Mieren met duimen zijn handige dieren

Veel mierensoorten hebben een opponeerbare duim aan hun voorpoten. Daarmee behoren ze tot het selecte groepje ‘handige dieren’ die voorwerpen met hun klauwen kunnen grijpen en nauwkeurig kunnen manipuleren. Daartoe behoren behalve de mens ook apen, koalaberen en krabben.

De mier is het eerste insect met een opponeerbare duim, in dit geval bestaand uit een beweegbare stekel.

Deby Cassill van de University of South Florida in St. Petersburg en haar medewerkers ontdekten de pincetachtige organen met behulp van de elektronenmicroscoop aan de voorpoten van de vuurmier Solenopsis invicta. Hun resultaten publiceerden ze in het aprilnummer van het vakblad Naturwissenschaften.

Het team van Cassill onderzocht ook de voorpoten van werksters van acht andere mierensoorten en vond bij zeven daarvan vergelijkbare opponeerbare stekels. De onderzoekers concluderen dat deze ‘handigheid’ mogelijk wijd verspreid is onder mieren.

Altijd is gedacht dat mieren voor het verslepen van voorwerpen zoals hun larven en voedsel alleen hun kaken gebruikten. Maar Cassill ontdekte dat de vuurmieren ook hun gespecialiseerde voorpoten inzetten. Ze grijpen en draaien eieren met hun klauwtjes, en trekken of duwen ermee aan voorwerpen die in de weg liggen. De onderzoekers zagen ook dat de mieren hun ‘handen’ gebruiken bij het graven van gangen. Daarbij werken ze de weggegraven gronddeeltjes naar achteren. De andere werksters kunnen die verder naar buiten transporteren.