Meer hoge én minder lage inkomens R`dam

ROTTERDAM. Het percentage mensen met een hoog- of middeninkomen in Rotterdam is licht gestegen tussen 1999 en 2005: van 44 naar 46 procent. Dat bleek gisteren uit nieuwe cijfers van de Rotterdamse rekenkamer. In de stad vertrekken al jaren meer goed verdienende Rotterdammers, dan er wonen. Om dat tegen te gaan, besloot de gemeente tussen 2003 en 2006 10.000 duurdere woningen te bouwen. Of de stijging van het aantal inwoners met een hoger inkomen te danken is aan die maatregel, is niet bekend. Waarschijnlijk hebben andere factoren als onder meer de leefbaarheid en veiligheid een rol gespeeld. Het aantal mensen met een laag inkomen is met 10.000 personen afgenomen. Mogelijk heeft het te maken met de Rotterdamwet, waardoor de gemeente inkomenseisen mag stellen aan mensen die in bepaalde delen van de stad willen komen wonen.