Hedendaags humanisme en PvdA gaan niet samen

Lodewijk de Waal, directeur van Humanitas en voorzitter van de Humanistische Alliantie, legt een exclusief verband tussen het humanisme en de PvdA. (Opinie & Debat, 7 april). Dit is verwerpelijk. Essentialia van het hedendaagse humanisme zijn de twee oproepen van Immanuel Kant, namelijk Sapere aude en: Handel zo, dat gij de mensheid, zowel in je eigen persoon als in de persoon van ieder ander, tegelijkertijd ook als doel en nooit enkel als middel gebruikt. Het is evident dat dit kader van het hedendaagse humanisme niet samenvalt met dat van de huidige, in moeilijkheden verkerende Partij van de Arbeid.