Essent: splitsing belemmert fusie

Van een fusie tussen energiebedrijven Nuon en Essent zal geen sprake meer zijn als de bedrijven eerst worden gedwongen hun elektriciteitsnetten af te splitsen. Dat heeft bestuursvoorzitter Michiel Boersma van Essent gisteren tijdens de aandeelhoudersvergadering gezegd.

Boersma wil het liefst eerst de fusie met Nuon in gang zetten om daarna, mocht de politiek dat eisen, de netten van het gefuseerde bedrijf af te splitsen.

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) maakte onlangs bekend dat ze de energiebedrijven Essent, Nuon, Eneco en Delta wil dwingen hun netten af te splitsen, hoewel de Eerste Kamer afgelopen november juist ermee had ingestemd dat splitsing alleen onder bepaalde voorwaarden nodig zou zijn. Van der Hoeven wil niet dat de voor Nederland strategisch belangrijke netten gevaar lopen, als de energiebedrijven financieel risicovolle overnames plegen in het buitenland. De bestuursvoorzitters van de vier energiebedrijven praten vandaag met de minister over haar plannen.

Als Essent en Nuon eerst moeten splitsen, verwacht Boersma dat de bedrijven snel een prooi worden van kapitaalkrachtige buitenlandse spelers. Van een fusie tussen Nuon en Essent zal dan geen sprake meer zijn want de aandeelhouders van Nuon en Essent, hoofdzakelijk provincies en gemeenten, zullen waarschijnlijk kiezen voor de hogere biedingen van de buitenlandse spelers.

Gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel, die 18 procent van de aandelen Essent bezit, zegt desgevraagd dat hij nog steeds positief staat tegenover de fusie tussen Nuon en Essent, ook al worden de bedrijven gedwongen zich te splitsen. „Maar we hebben wel nog een heleboel vragen waarop we antwoord moeten krijgen”, zegt hij. Zo wil Overijssel dat de synergievoordelen van de fusie ten goede komen aan de consument. Ook moet het gefuseerde bedrijf veel aandacht schenken aan duurzame energie, iets wat bij het huidige kabinet hoog in het vaandel staat.

Tot nu toe hebben alleen de provincies Noord-Holland (10 procent van de aandelen Nuon) en Friesland (13 procent in Nuon) zich tegen de fusie gekeerd.