Carolus Linnaeus

Jacob Marrel: Twee tulpen. Potlood, penseel en water- en dekverf

De eerste banaan in Nederland groeide in 1736 in een kas en niemand minder dan de beroemde plantkundige Carolus Linnaeus bracht deze uit India geïmporteerde plant tot bloei en deed hem vrucht dragen. Het met prenten geïllustreerde boek dat Linnaeus schreef naar aanleiding van dit succes, is te zien in een aantrekkelijke expositie in het Teylers Museum. De tentoonstelling, die is ingericht ter gelegenheid van het driehonderdste geboortejaar van Linnaeus (1707-1778), inventariseert de weergave van bloemen in botanie en beeldende kunst van de zeventiende eeuw tot onze eigen tijd. De Zweedse botanicus publiceerde in 1735 ook Systema naturae, een revolutionair ordeningssysteem, dat uitging van uiterlijke kenmerken van dieren, planten en mineralen. De nauwkeurige observatie van planten en het vastleggen van de bevindingen zijn het onderwerp van de expositie. Al in de zestiende eeuw werden bloemen en planten uitgebeeld; op de expositie worden bladen getoond van de hand van de zeventiende-eeuwse schilder Jacob Marrel en verbluffend gedetailleerd geschilderde aquarellen van Jan van Huysum. Een andere manier om de uiterlijke kenmerken van bloemen en planten vast te leggen, is het bewaren van de gewassen zelf. In een apart kabinet is een prachtige verzameling bijeen gebracht van herbaria, boeken met gedroogde planten van bijvoorbeeld de negentiende-eeuwse Japanse arts Ito Keiske. In pracht en curiositeit wedijvert dit boek met een herbarium uit de jaren 1542-1544, met de welluidende titel En tibi perpetuis ridentem floribus hortum (ziehier een je eeuwig toelachende bloementuin).

Bloemen onder de loep; hommage aan Linnaeus t/m 3 juni, Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem. Di-za 10-17u, zo 12-17u