Basis van kompas van duiven zit in ijzerkorrels snavel

Rotterdam , 19 april. IJzermineralen in de snavel van de postduif vormen waarschijnlijk de basis van het magnetisch kompas waarmee de vogel zich oriënteert. Gerta Fleissner en haar collega's van de universiteit van Frankfurt hebben met behulp van synchrotronstraling minuscule korreltjes van de ijzerhoudende mineralen maghemiet en magnetiet gevonden in de huid van de bovenste snavelhelft. De deeltjes lagen in de cellen van sensorische zenuwuitlopers die georganiseerd waren in een ingewikkeld driedimensionaal patroon, zodanig dat het zou kunnen functioneren als een orgaan dat de richting van het aardmagnetische veld in alle drie dimensies zou kunnen waarnemen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het maartnummer van het vakblad Naturwissenschaften. Uit eerder onderzoek blijkt dat postduiven, behalve met een magnetisch kompas, zich ook op andere manieren oriënteren. Ze doen dat ondermeer aan de hand van de polarisatie van het zonlicht en, veel eenvoudiger, door opvallende landschapkenmerken zoals snelwegen en spoorlijnen te volgen.